KINNISVARATURU ÜLEVAADE I poolaasta 2023.a – Tallinna korterite ja Tallinna ning lähiümbruse valdade elamutega.

– Tehingute arvud nii korterite kui elamutega on eelmise aasta lõpu ja käesoleva aasta alguse  madalseisust taastumas.

– Korteritehingute keskmine m2 hind on taas jõudnud ~3200 EUR tasemeni

– Korterite ja elamute müügipakkumiste arv on kõrge

Tallinna korteritega tehtud tehingute arv, mis aasta keskmisena oli 2021.a. üle 900 ja 2022.a. üle 800 tehingu kuus, langes jaanuaris 457-ni. Seejärel on tehingute arv vaikselt kasvanud, mais tehti ligi 950 tehingut, juunis üle 810.

Kevad-suvise suurema tehingute arvu taga on paljuski arendusprojektides valminud korterelamutes, juba varem broneeritud korterite, müükide vormistamine. 2023.a. esimese poolaasta keskmiseks tehingute arvuks on ~725 tehingut kuus.

2023.a. esimese poolaasta Tallinna korterite ja Tallinna ning lähiümbruse valdade elamuturu ülevaade
Graafik 1. Tallinna korterite müügitehingute arv, tehingute ja müügipakkumiste keskmine m2 hind (Allikad: Maa-amet, kv.ee)

Korterite müügitehingute keskmine m2 müügihind oli 2022.a. maist kuni novembrini tasemel ~2900…3000 EUR, detsembris tegi hüppe ~3180 EUR-ni. Jaanuaris 2023.a. langes keskmine m2 hind ~2760 EUR-le, järgnevatel kuudel taastus üle 2900 EUR tasemel ja on mais ning juunis olnud ~3200 EUR juures. Keskmise müügihinna suuremaid mõjutajaid on, juba eelnevalt mainitud, uute korterite müükide vormistamine. Mais ja juunis moodustas uute korterite müükide osakaal kogu tehingute arvust ligikaudu kolmandiku, aasta esimestel kuudel oli see keskmiselt veerand.

Tallinna korterite müügipakkumiste arv (kuulutuste arv kv.ee portaalis) kasvas alates 2022 aasta kevadest kuni sügiseni ca 40%. Viimased kolm kvartalit on müügipakkumiste arv suhteliselt stabiilne jäädes vahemikku ~4600…5000, mida on 7…8 korda rohkem kui samas kuus tehakse müügitehinguid.

Tallinn elamuturu ülevaade 2023 esimene poolaasta
Graafik 2. Tallinna korterite müügitehingute ja müügipakkumiste arv ning keskmine m2 müügihind (Allikad: Maa-amet, kv.ee)

Tallinn elamuturu ülevaade
Tabel. Tallinna korterite müügitehingud ja -pakkumine 2021.a. jaanuar kuni 2023.a. juuni

Elamute müügitehingute juures toome välja kvartalis tehtud tehingute arvud. Tallinna ja seda ümbritsevate valdade (Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallad) elamutega tehtud müügitehingute arvu muutused sarnanevad Tallinna korteriturul toimunuga.

2022 aasta esimese kolme kvartali keskmine tehingute arv oli 137 (Tallinnas 53,valdades 84), neljandas kvartalis langes tehingute arv 101-le (Tallinn 44, vallad 57).

Käesoleva aasta esimeses kvartalis kukkus tehingute arv veelgi, jõudes 82-ni (Tallinn 35, vallad 47). Teises kvartalis toimus mõningane taastumine ja tehingute arv jõudis 2022 aasta esimese poole keskmiseni. Teises kvartalis tehti kokku 137 elamute müügitehingut neist 48 Tallinnas ja 89 valdades.

Tallinna elamuturu ülevaade
Graafik 3. Tallinna ja selle naabervaldade elamutega tehtud müügitehingute arv kvartalis (Allikas: Maa-amet)

Elamute müügipakkumiste arv kv.ee portaalis hakkas, sarnaselt korteritele, kasvama 2022 aasta kevadsuvel ja jõudis tippu neljandas kvartalis, seejärel on müügipakkumiste arv mõnevõrra vähenenud.

Kui 2021 aasta algusest kuni 2022 aasta kevadeni oli müügipakkumiste keskmine arv 1050, siis 2022 aasta viimases kvartalis oli see 1600 – kasv ~50%. Käesoleva aasta teises kvartalis oli müügipakkumiste arv natuke üle 1400, tehtud tehingute arvuks samal ajal oli 137 – seega ületab pakkumiste arv tehingute arvu 10 korda.

Elamute müügitehingute ja müügipakkumiste arv Tallinnas ja naabervaldades (Allikad: Maa-amet, kv.ee)
Graafik 4. Elamute müügitehingute ja müügipakkumiste arv Tallinnas ja naabervaldades (Allikad: Maa-amet, kv.ee)

Prognoosime:

·       aasta teises pooles nii korterite kui elamutega tehtavate tehingute arv püsib esimese poolaasta keskmisega samal tasemel, mis tähendab, et turg on mõõdukalt aktiivne. 

·       korterite m2 keskmine müügihind oluliselt ei muutu. Mõnevõrra sõltub see tehingute struktuurist – kui väheneb kallima müügihinnaga arendusprojektides valminud korterite müükide vormistamiste arv langeb ka statistikas nähtuv keskmine m2 müügihind.

URMAS TEHVER
Turuanalüüs & Nõustamine

+372 513 1410
+372 644 3446
urmas.tehver@balsir.com