Veebisaidi privaatsuspõhimõtted

Baltic Sotheby’s International Realty võtab endale kohustuseks ja viib ellu teie privaatsuse kaitse. Need privaatsuspõhimõtted selgitavad Baltic Sotheby’s International Realty andmetöötlusviise ning teie võimalusi ja õigusi seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitsega seotud privaatsuspõhimõtted põhinevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusel (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, tunnistades kehtetuks Direktiivi 95/46/EÜ (andmekaitse üldmäärus) (edaspidi: “Määrus”). Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas Määruses sätestatud korraga.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mida veebisaidi avamisel veebisait teie arvutis või mobiilseadmes talletab. See aitab veebisaidil meelde jätta teie sisselogimise nime ja seadistusi (nt keel, fondi suurus ja muud vaateseadistused), millega olete veebisaidi kuvamise valinud, siis ei pea te neid iga kord uuesti täpsustama.

Kuidas küpsiseid kasutame?

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et parandada pakutavate teenuste kvaliteeti ja parandada veebisaidi külastuskogemust. Me kasutame kohustuslikke küpsiseid, funktsiooniküpsiseid, jõudlus- / analüütilisi küpsiseid või siht- või reklaamiküpsiseid ja kolmandate isikute (partnerite) küpsiseid, et:

 • tuvastada uusi või endisi kliente
 • meelde jätta tehtud valikuid (nt kasutatav keel) ja pakkuda tõhustatud ja isikustatumaid võimalusi
 • meelde jätta teie ekraanivalikud, näiteks kontrastsus, värviseadistused või fondisuurused
 • meelde jätta, kas olete juba esitanud vastused hüpikuuringule (vältides seega vajadust teil seda uuesti teha)
 • meelde jätta, kas olete (või ei ole) andnud meile nõusoleku küpsiste kasutamiseks sellel veebisaidil
 • koostada anonüümset statistikat selle kohta, kuidas ja mis tüüpi kinnisvara on otsitud
 • koguda usaldusväärset veebisaidi kasutamise teavet, mis võimaldab meil mõõta veebisaidi vastavust kasutajate vajadustele ja teha vajalikke täiustusi (Google Analytics, Gemius Audience, Hotjar)
 • analüüsida, milliseid veebisaidi osi külastate ja milliseid tarbija privaatsustööriistu kasutate

Nende küpsiste lubamine ei ole tingimata vajalik veebisaidi põhifunktsioonide kasutamiseks, kuid see pakub teile paremat sirvimiskogemust. Saate küpsiseid igal ajal kustutada või blokeerida, kuid selliselt toimides ei pruugi osa veebisaidi suvandeid soovikohaselt töötada.

Pidage meeles, et mõned küpsised võivad olla paigutanud kolmandate isikute teenusepakkujad, kes täidavad teatavaid funktsioone meie vajaduste jaoks. Me ei saa selliseid kolmandate isikute küpsiseid kontrollida. Lisateavet nende kasutamise kohta saate asjassepuutuva kolmanda isiku veebisaidilt.

Teie andmete vastutav töötleja

Baltic Sotheby’s International Realty bürood Eestis, Lätis ja Leedus on teie isikuandmete vastutavad ühistöötlejad. Baltic Sotheby’s International Realty büroode kontaktandmed leiate siit: https://ee.balticsothebysrealty.com/kontaktid/ .

Baltic Sotheby’s International Realty bürood on sõlminud lepingu, mis määratleb nende vastavad ülesanded ja suhted teiega.

Turundus

Kui olete tellinud veebisaidil värskeimaid uudiseid või andnud kontaktandmed Baltic Sotheby’s International Realty´le, saab Baltic Sotheby’s International Realty saata teile värskendusi, uusi, õiguslikku teavet, mis võiks teile huvi pakkuda.

 

Profileerimine

Baltic Sotheby’s International Realty saab kasutada veebisaidi liikluse analüüsiandmeid Baltic Sotheby’s International Realty veebisaidi külastussuundumuse analüüsiks, kuid Baltic Sotheby’s International Realty ei anna profiili iga külastaja kohta.

Juurdepääs teie andmetele

Veebisaidi külastajate statistikaandmetele saavad Baltic Sotheby’s International Realty töötajad juurdepääsu Baltic Sotheby’s International Realty turunduse ja infotehnoloogia spetsialistidelt, kes vastutavad andmete analüüsi ja veebisaidi paranduste eest.

Baltic Sotheby’s International Realty koostööpartneritel, kes pakuvad veebisaidi sisuhaldustööriistu või veebisaidi hooldust, võib olla juurdepääs tehnilistele logifailidele.

Google Analyticsi tööriistu pakub Google Inc. (USA ettevõte), kellel on juurdepääs selle tööriista kogutud statistilistele andmetele. Google Inc. on ühinenud ELi ja USA eraelu puutumatuse kaitse põhimõtetega ja ELi ja USA eraelu puutumatuse kaitse loendiga, mis kinnitab, et teenusepakkuja vastab ELi nõutavatele eraelu puutumatuse standarditele. Selle teenusepakkuja suhtes kohaldatakse ka lepingulisi kohustusi, mille eesmärk on tagada eraelu puutumatus (vt https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html ).

Küpsistele saab juurdepääsu koostööpartner SIA TOP MEDIA, registrinumber 40103682532, juriidiline aadress: Bauskas 58a, Riga, LV-1004, Latvia

Kui kaua Baltic Sotheby's International Realty andmeid talletab?

Baltic Sotheby’s International Realty kasutab kogutud statistikaandmeid analüütilistel eesmärkidel kolm aastat.

Tavaliselt kehtivad küpsised lühikest aega (päev, nädal või kuu), ent mõnel juhul kehtivad ühe aasta.

Kuidas saate juurdepääsu oma andmetele?

Palun pöörduge Baltic Sotheby’s International Realty poole läbi e-posti aadressi info@balsir.com et ligipääseda oma õigustele:

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele
 • taotleda oma isikuandmete parandamist
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist
 • kohaldatavusel tagasi võtta oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks

Erand olukordadel võib teil olla õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist või vastustada isikuandmete töötlemise eest. Saate kasutada oma õigusi kooskõlas kehtivate ELi ja siseriiklike õigusaktidega. Kui teie taotlusel isikuandmed kustutatakse, säilitab Baltic Sotheby’s International Realty üksnes koopia teabest, mis on vajalik meie või kolmandate isikute seaduslike huvide kaitseks, riigiasutuste korralduste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, probleemide tõrkeotsinguks või lepingute jõustamiseks, mille olete sõlminud Baltic Sotheby’s International Realty´ga.

Küpsiste vastuvõtmisest saate keelduda brauseri menüüst või siit: