Kinnisvaraturu ülevaade 2023

  • Tehingute aktiivsus oli teisel poolaastal üsna stabiilne jäädes natuke alla 700 tehingu kuus
  • Korteritehingute keskmine m2 hind oli aasta keskmisena ~3067 EUR
  • Korterite ja elamute müügipakkumiste arv püsib kõrge, pakkumishinnad ei ole oluliselt langenud

2023 aastal tehti Tallinnas kokku 8510 korteriomandi müügitehingut, võrdlusena – 2022.a. oli tehingute arvuks 9651 ja 2021.a. 10 902. Seega on turuaktiivsus, võrrelduna tipuga aastal 2022, langenud umbes viiendiku.

Aasta keskmisena tehti 2023 aastal ~700 tehingut kuus. Esimesel poolaastal oli tehingute arvu kõikumine kuude lõikes suurem, teisel poolaastal jäi tehtud tehinguta arv vahemikku ~640…680 tehingut kuus v.a. detsember kui tehti 815 müügitehingut. Detsembri kõrgema arvu taga on tavapärane, aasta lõppu koondunud, uute korterite suuremaarvuline valmimine ja nendega varem sõlmitud müügilepingute vormistamine.

Arvestades olukorda majanduses, kallinenud finantseerimist ja eelmise aasta kõrget inflatsiooni võib sellist turuaktiivsust pidada heaks.

Kinnisvaraturu ülevaade 2023
Graafik 1. Tallinna korterite müügitehingute arv, tehingute ja müügipakkumiste keskmine m2 hind (Allikad: Maa-amet, kv.ee)

Korterite müügitehingute keskmine m2 müügihind oli 2023.a. enamustel kuudel tasemel ~3000 EUR, vaid nendel kuudel, mil oli uute korterite vormistamiste osakaal suurem oli see kõrgem – mais ja juunis ~3200 EUR/m2 ning detsembris, 3360 EUR/m2. Keskmise müügihinna suuremaid mõjutajaid on, juba eelnevalt mainitud, uute korterite müükide vormistamine. Mais ja juunis moodustas uute korterite müükide osakaal kogu tehingute arvust ligikaudu kolmandiku, detsembris ~40%, aasta keskmiselt oli see ~15…25%.

Tallinna korterite müügipakkumiste arv (kuulutuste arv kv.ee portaalis) hakkas kiiresti kasvama 2022 aasta kevadel jõudes umbes poole aastaga ~3400-lt ~5300-ni. Seejärel, alates 2022 aasta detsembrist on müügipakkumiste arv suhteliselt stabiilne jäädes vahemikku ~4600…5000.

Kinnisvaraturu ülevaade 2023
Graafik 2. Tallinna korterite müügitehingute ja müügipakkumiste arv ning keskmine m2 müügihind (Allikad: Maa-amet, kv.ee)

Elamute müügitehingute juures jälgime Tallinna ja seda ümbritsevate valdade (Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallad) elamutega tehtud müügitehinguid.

2023 aasta kvartali keskmine tehingute arv oli 114 (Tallinnas 42,valdades 72), võrdluseks – aastal 2022 oli keskmine 128 ja 2021 202 tehingut. Seega toimus järsk müügitehingute langus elamute osas 2022 aastal, miinimumini jõudis see 2023 aasta esimeses kvartalis kui tehti kokku vaid 82 müügitehingut. Järgnevatel kvartalitel on toimunud kerge taastumine ja järgneva kolme kvartali tehingute keskmine on samal tasemel kui 2022 aasta keskmine.

Kinnisvaraturu ülevaade 2023
Graafik 3. Tallinna ja selle naabervaldade elamutega tehtud müügitehingute arv kvartalis (Allikas: Maa-amet)

Elamute müügipakkumiste arv kv.ee portaalis hakkas, sarnaselt korteritele, kasvama 2022 aasta kevad-suvel ja jõudis tippu neljandas kvartalis, seejärel, talvel, müügipakkumiste arv mõnevõrra vähenes kuid teisel poolaastal jõudis jälle üle 1600. Seega on praegu Tallinna ja selle valdade elamute müügipakkumisi umbes 12…15 kuu tehingumahtude jagu.

Kinnisvaraturu ülevaade 2023
Graafik 4. Elamute müügitehingute ja müügipakkumiste arv Tallinnas ja naabervaldades (Allikad: Maa-amet, kv.ee)

Prognoosime:
• positiivsena turule on peatunud laenuintresside kasv ja EURIBOR hakanud vaikselt langema, samuti on selle talve energiakulud olnud madalamad varasema omadest. Samas majanduse jätkuv langus tekitab potentsiaalsetes ostjates ebakindlust ja paljud lükkavad pikaajalised otsused edasi. Seega käesoleva aasta esimeses pooles nii korterite kui elamutega tehtavate tehingute arvu kasvu ei ole põhjust loota
• korterite m2 keskmine müügihind statistikas pigem langeb, kuna uute korteritega tehtavate tehingute arvu osakaal tehingute hulgas on väiksem
• kõrge pakkumise ja mõõduka tehinguaktiivsuse juures on ostuhuvilistel aega valida ja põhjalikult mõelda ning tehinguni jõuavad eelkõige õigesti hinnastatud objektid ja paindlikud müüjad.

Koostas

URMAS TEHVER
Turuanalüüs & Nõustamine

+372 513 1410
+372 644 3446
urmas.tehver@balsir.com